Aangezien je geen tweede kans krijgt om een eerste indruk te maken, is het belangrijk de Employee Experience gelijk vanaf de eerste werkdag van de nieuwe werknemer goed aan te pakken. Overtref de verwachtingen van de nieuwe medewerker en verkort de tijd die het duurt voordat zij betrokken en productief zijn.

Veel organisaties hebben een soort van on-boarding programma, alhoewel nog steeds een groot aantal nieuwe medewerkers (veel) te vroeg weer afscheid nemen. Het Employee Turnover effect op de organisatie is substantieel gemeten in directe, indirecte en opportunity kosten.

Mobule Int.’s Embed Talent on-boarding en embedding programma richt zich op het minimaliseren van deze kosten door uitgebreide coaching, training, begeleiding en ondersteuning gedurende de eerste 6 tot 12 maanden van het dienstverband. Geen one-size-fits-all aanpak, maar een op het assessment gebaseerde, op-maat-gemaakt programma wordt gebruikt dat de sleutel tot succes vormt.

Samen met de direct leidinggevende van de nieuwe medewerker kijken we naar processen, organisatie-, persoonlijke werk-gerelateerde en work-life balance doelstellingen, cultuur, team, mensen, relaties, stakeholders en al dat andere dat belangrijk is voor de nieuwe medewerker om gelijk goed van start te gaan.

Oprechte interesse in mensen creëert intrinsieke motivatie. Voordat je het weet, tillen we je organisatie van goed naar geweldig!