Onze op assessments gebaseerde programma’s en diensten richten zich op resultaat en verandering.

Organisaties kunnen betere resultaten behalen indien zij zich meer richten op de menselijke factoren in de verschillende fases van de dienstverband life-cycle.

Mobule Int.’s assessment based recruitment, embedding en betrokkenheid programma’s en diensten integreert assessment kennis en technologie die betere inzichten, people management decision making informatie en zakelijke resultaten oplevert.

Tijdens de recruitment fase helpen we de “juiste” kandidaat te identificeren en selecteren.

Gegeven het functieprofiel en persoonlijkheidskenmerken maken we een uniek assessment dat  op basis van unieke combinatie van vaardigheden, competenties, houding en gedrag de sollicitanten pre-screent en rangschikt op basis van geschiktheid in een Applicant Tracking System. Het selecteren van de kandidaten voor interviews is dan heel eenvoudig. Het verdere proces ondersteunen we met kandidaatsspecifieke interviewvragen en andere informatie uit het assessment die het werven van nieuwe medewerkers gegarandeerd sneller, goedkoper en effectiever maakt.

Vervolgens, tijdens de on-boarding en embedding fase, de kritische eerste 6 tot 12 maanden on the job, ondersteunen we de nieuwe medewerker en hem/haar leidinggevende om hem/haar zo snel mogelijk te integreren, motiveren en betrekken in de nieuwe werkomgeving. Onze individuele coaching zal gebaseerd zijn op de persoonlijke assessments waarmee we de leerervaring individueel maken. No one-size fits all, maar persoonlijk. Daarmee kun je je als werkgever onderscheiden.

Voor bestaande medewerkers kunnen onze op maat gemaakte assessments gebruikt worden voor de ontwikkelingsplannen van medewerkers. Het leveren van resultaat, betrokkenheid, pro-activiteit en continue ontwikkeling en leren staat daarbij centraal. Individuele coaching en training zal zich richten op het behalen van organisatie-, werk-gerelateerde persoonlijke en work-life balance doelen door het ontwikkelen van leiderschap, houding en gedrag op basis van de assessments en te werken aan betrokkenheid en resultaat.

Individuele training van ervaren coaches/trainers op basis van persoonlijke assessments met een focus op concrete doelen en actieplannen creëert een verandering. Een transformatie als het ware, als oude gewoontes en gedrag gaan plaatsmaken voor nieuwe gewoontes en gedrag.

Hoe we je kunnen helpen?


Voor potentiële en nieuwe medewerkers:

Recruit Talent – Assessment Based Talent Acquisition Solution

Embed Talent – Assessment Based On-boarding & Embedding Solution

Voor bestaande medewerkers:

Engage, Manage, Develop and Retain Talent – Assessment Based Talent Management Solution